Ja rregullorja e “Zeqatit” për këtë vit

Ja rregullorja e “Zeqatit” për këtë vit

Zeqati është shtylla e katërt në fenë Islame dhe i obliguar për besimtarët musliman. Kjo shtyllë nënkupton shpenzimin e një pjese të pasurisë së caktuar nga ligji islam, me mall të caktuar, në kohë të caktuar, ndaj grupeve të caktuara, me kushte të caktuara.

Rregullorja në vijim e paraqitur me tabelë nga Bashkësia Fetare Islame (BFI) në Maqedoni, shpjegon rregullat sesi duhet vepruar mbi pasurinë, apo sipas terminologjisë Islame ‘nisabi’ i pasurisë gjatë një viti, gjegjësisht gjatë vitit 2016

BFI-Rregullorja-per-Zekatin

Postuar më: 24 Qershor 2016, 11:37
Redaksia Flaka
Agjencia e Lajmeve Flaka filloi me punë më 23 Mars të vitit 2016. Për një kohë relativisht të shkurtër angazhoi gazetarë të mirënjohur dhe me përvojë të gjatë në gazetari. Flaka tashmë është një emër i njohur në tregun mediatik në Maqedoni dhe jo vetëm.